Disseny d'un prototipus de xarxa MESH sense fils multir\'adio i multicanal sobre OLSR modificat amb canal de senyalitzaci\'o dedicat

M. A. Jaume, J. Paradells

Wireless mesh cubes are used to improve the channel signaling.

Knowledge Graph

arrow_drop_up

Comments

Sign up or login to leave a comment